Taloudellinen apu

RAHALAHJOITUKSET

Meillä ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa rahankeräyslupaa – seuraamme uuden rahankeräyslain valmistelua.

 

TESTAMENTTILAHJOITUKSET

Kiitos jos harkitsette testamentin tekemistä Sophie Mannerheimin turvakodin tekemän työn hyväksi. Huolehdimme suurella kiitollisuudella ja huolellisuudella lahjoituksen käytöstä lahjoittajan tahdon mukaisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi.

Yleishyödyllisenä järjestönä Sophie Mannerheimin turvakodin ylläpitäjän MLL:n Helsingin yhdistyksen ei tarvitse maksaa saamastaan testamentista perintö- eikä lahjaveroa, joten se voidaan suunnata kokonaisuudessaan testamentissa osoitettuun tarkoitukseen.

Testamentti on oikeudellinen asiakirja ja sen on täytettävä tiukat muotovaatimukset, jotta se olisi juridisesti pätevä. Testamentti kannattaa siksi teettää tai tarkistuttaa lakimiehellä. Mikäli päädytte valinnassanne MLL:n Helsingin yhdistykseen, edunsaajaksi testamenttiin merkitään ” Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin yhdistys ry" tai ”MLL:n Helsingin yhdistys ry”, Y-tunnus 0280659-3.

Yhdistykselle ei tarvitse etukäteen ilmoittaa testamentin laatimisesta sen hyväksi. Yhdistys saa tiedon testamentin olemassa olosta laatijan poismenon jälkeen.

 

Lisätiedot: rita.lohman@mll.fi

Kiitos että välität.